• vi
  • en
  • ja
  • ko

Hoạt động xã hội

UBND Cao Bằng trao tặng bằng khen cho Airtech Thế Long

CHỦ TỊCH UBND TỈNH CAO BẰNG TRAO TẶNG BẰNG KHEN CHO CÔNG TY CP AIRTECH THẾ LONG

Trong thời gian vừa qua, Công ty Cổ phần Airtech Thế Long đã có nhiều đóng góp trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Cụ thể, công ty đã trao tặng Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng gói thiết bị phòng chống dịch bệnh […]

Trang 2 trên 212