Về độ sạch tiêu chuẩn của phòng sạch

Có nhiều tiêu chuẩn cho thiết bị của phòng sạch với những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian
Tiêu chuẩn để biểu thị là tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn JIS tiêu chuẩn ngành công nghiệp Nhật Bản
Tham khảo quy cách tiêu chuẩn của liên bang Mỹ Fed,Std,209E.

Cleanliness material

Tin liên quan