• vi
  • en
  • ja
  • ko

Màng lọc khí sạch

Lọc ULPA và lọc HEPA là hai sản phẩm được dùng trong hệ thống lọc không khí phòng sạch, nó là sản phẩm lọc tinh nhất và là sản phẩm lọc cuối cùng trong hệ thống. Cơ bản thì lọc ULPA và lọc HEPA là giống nhau, tuy nhiên lọc ULPA có hiểu xuất lọc cao hơn từ 99,999% – 99,99999% với cấp độ hạt 0,12 – 0,3 micron. Còn lọc HEPA thì có hiệu xuất lọc thấp hơn 99,99%@0,3micron.

Ứng dụng chính: Lọc khí cho phòng cần được làm sạch như phòng nghiên cứu, thí nghiệm, bệnh viện, ngành thực phẩm, dược phẩm, điện tử,… bất kỳ nơi nào cần không khí sạch và điều kiện vô trùng.