Công Ty CP Công Nghệ PCS Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công Ty CP Công Nghệ PCS Việt Nam

 Lĩnh vực: Điện tử

 Vị trí xử lý: Cung cấp, thi công, lắp đặt thiết bị Phòng sạch

 Năm thực hiện: 3/2019

Tin liên quan