• vi
  • en
  • ja
  • ko

Công ty TNHH May Tinh Lợi

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH May Tinh Lợi

 Lĩnh vực: May mặc - Công nghiệp

 Vị trí xử lý: Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn Class 1000

 Năm thực hiện: 11/2017

 Thi công phòng thí nghiệm tiêu chuẩn Class 1000