• vi
  • en
  • ja
  • ko

Công ty TNHH Molex

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH Molex

 Lĩnh vực: Điện tử

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch sản xuất

 Năm thực hiện: 1/2017

 Phòng sạch sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn Class 1000