• vi
  • en
  • ja
  • ko

CÔNG TY TNHH PROCESS LAB MICRON

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PROCESS LAB MICRON

 Lĩnh vực: Công nghiệp

 Vị trí xử lý: Phòng sạch dùng cho sản xuất film Class 1,000

 Năm thực hiện: T6/2019