• vi
  • en
  • ja
  • ko

CÔNG TY TNHH QUARTZRON VIỆT NAM

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH QUARTZRON VIỆT NAM

 Lĩnh vực: Điện tử – Công nghiệp

 Vị trí xử lý: Phòng sạch cho sản xuất chip thạch anh Class 100,000

 Năm thực hiện: 08/2017

 Phòng sạch cho sản xuất chip thạch anh Class 100,000