• vi
  • en
  • ja
  • ko

Phòng sạch thí nghiệm – Lab

Học viện Quân Y

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện Quân Y  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh  Năm thực hiện: T6/2018  Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh

Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện nông nghiệp Việt Nam  Lĩnh vực: Nghiên cứu - Ứng dụng  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch thí nghiệm  Năm thực hiện: T12/2020

Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng  Lĩnh vực: Nghiên cứu - Ứng dụng  Vị trí xử lý: Thi công hệ thống panel  Năm thực hiện: T9/2020

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên  Lĩnh vực: Dược phẩm - Mỹ phẩm  Vị trí xử lý: Thi công phòng kiểm nghiệm  Năm thực hiện: T9/2020