Phòng sạch thí nghiệm – Lab

Học viện Quân Y

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện Quân Y  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh  Năm thực hiện: T6/2018

Công ty TNHH May Tinh Lợi

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH May Tinh Lợi  Lĩnh vực: May mặc – Công nghiệp  Vị trí xử lý: Phòng thí nghiệm tiêu chuẩn Class 1000  Năm

Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện nông nghiệp Việt Nam  Lĩnh vực: Nghiên cứu – Ứng dụng  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch thí nghiệm  Năm thực hiện: T12/2020