25th annual meeting of AIRTECH members in Taiwan

25th annual meeting of AIRTECH members in Taiwan

Some pictures at AIRTECH SUMIT:

Họp thường niên các thành viên AIRTECH lần thứ 25 tại Đài Loan
25th annual meeting of AIRTECH members in Taiwan

3198814_orig

7883663_orig

8842066_orig

9441635_orig

9608034_orig

9614131_orig

Tin liên quan