5 công việc chính của giám đốc tài chính

Bạn hẳn đã nghe tới vị trí giám đốc điều hành, hay giám đốc marketing? Vậy bạn có biết giám đốc tài chính là ai? Giám đốc tài chính phụ trách nhiệm vụ gì trong doanh nghiệp?

Giám đốc tài chính là gì?

Giám đốc tài chính (Chief Financial Officer – CFO) là một trong các giám đốc cấp cao, giám sát toàn bộ bộ phận tài chính kế toán và phụ trách các công việc liên quan tới vấn đề tài chính của doanh nghiệp, bao gồm lên kế hoạch tài chính, quản lý nguy cơ tài chính, làm báo cáo tài chính, cũng như giám sát sự phát triển của các chiến lược tài chính.

Giám đốc tài chính báo cáo trực tiếp cho giám đốc điều hành (CEO), chủ tịch hoặc giám đốc điều hành (COO). Giám đốc tài chính thường có một ghế trong hội đồng quản trị.

Công việc của giám đốc tài chính

Vậy công việc cụ thể của một giám đốc tài chính là gì?

1. Lãnh đạo/ giám sát

Trước hết, giám đốc tài chính lãnh đạo bộ phận tài chính kế toán (bao gồm kiểm soát viên, thủ quỹ và nhân viên phân tích tài chính), giám sát tất cả các hoạt động bên trong bộ phận như phân tích lợi nhuận và chi phí, cũng như phản hồi lại thị trường. Đối với nhiệm vụ này, giám đốc tài chính đánh giá và đảm bảo sự nhất quán trong các mục tiêu tài chính chiến lược ngắn hạn và dài hạn của doanh nghiệp.

Giám đốc tài chính cũng sẽ đảm bảo rằng các phân tích về ngân sách, xu hướng tài chính được bộ phận tài chính đưa ra chính xác và kịp thời, và toàn bộ doanh nghiệp đều có khả năng tiếp cận.

Vị trí này còn giám sát hệ thống xử lý các giao dịch kinh doanh cũng như giám sát việc thực hiện nhiệm vụ trong bộ phận tài chính nói riêng và trong doanh nghiệp nói chung. Giám đốc tài chính cũng là người thiết lập và giám sát hệ thống công nghệ thông tin tài chính.

Ngoài ra, CFO có trách nhiệm xây dựng văn hóa làm việc trong sạch trong doanh nghiệp, cùng với đặt ra các quy định, tiêu chuẩn để các phòng ban khác trong doanh nghiệp có thể thực hiện.

Giám đốc tài chính còn thực hiện việc lãnh đạo, chuẩn bị và trình bày báo cáo về người dùng cũng như hiệu suất làm việc của đội ngũ nhân sự. Họ sẽ là người đảm bảo hiệu quả lao động của bộ phận. Họ là người hướng dẫn và cố vấn, khuyến khích sự phát triển nghề nghiệp cũng như bồi dưỡng nhân lực để tiếp nối vị trí giám đốc tài chính trong tương lai.

2. Quản lý tài chính

Giám đốc tài chính quản lý tất cả các quy trình liên quan đến ngân sách của doanh nghiệp. Họ đảm bảo dòng tiền lưu thông một cách phù hợp trong các hoạt động kinh doanh. CFO cũng đảm bảo các thông tin tài chính được truyền tải minh bạch và chính xác, do những thông tin này có thể ảnh hưởng tới các quyết định của công ty.

Giám đốc tài chính tổng hợp thông tin, tiến hành phân tích và trình bày kết quả phân tích về tài chính của doanh nghiệp với các bên liên quan. Họ trực tiếp tham gia vào quá trình xây dựng ngân sách, đưa ra các dự báo về xu hướng tài chính trên thị trường. Từ những dự báo này, các chiến lược liên quan tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sẽ được đưa ra một các chính xác và phù hợp.


3. Kiểm soát nguy cơ

Giám đốc tài chính thực hiện việc kiểm soát nguy cơ bằng cách phân tích các khoản nợ và rủi ro của doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh và hợp tác; giám sát các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp cũng như ảnh hưởng đến ngành. Họ cần đảm bảo được doanh nghiệp tuân thủ tất cả các quy định của pháp luật. Để phục vụ cho nhiệm vụ này, giám đốc tài chính sẽ xây dựng các hệ thống kiểm soát đáng tin cậy. Hệ thống này duy trì kiểm soát nội bộ để chắc chắn doanh nghiệp luôn hoạt động dựa trên những quy tắc kế toán và luật pháp của Nhà nước.

CFO cũng sẽ quan tâm tới các vấn đề bảo hiểm của doanh nghiệp và thực hiện việc duy trì hoặc thay đổi phù hợp.

Về các hồ sơ, tài liệu, giám đốc tài chính sẽ đảm bảo việc lưu trữ đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của cơ quan kiểm toán hoặc các cơ quan chính phủ khác. Họ sẽ duy trì quan hệ với các kiểm toán viên và nắm bắt những khuyến nghị mà họ đưa ra. Với các rủi ro có thể xảy ra, CFO sẽ báo cáo với ban giám đốc để đưa ra những quyết định xử lý phù hợp.

4. Đưa ra dự đoán và chiến lược về kinh tế

Giám đốc tài chính không chỉ chịu trách nhiệm cho các vấn đề tài chính hiện tại và trong quá khứ của doanh nghiệp, họ còn quan tâm tới các vấn đề tương lai. Từ những kết quả phân tích thị trường và người dùng, họ sẽ đưa ra những dự đoán về các lĩnh vực phù hợp có thể gia tăng thành công của doanh nghiệp (đồng nghĩa với việc gia tăng khả năng tài chính).

Họ làm việc với các bên liên quan và ban điều hành, đưa ra những tư vấn liên quan đến tăng trưởng kinh tế, giúp hoạch định các chiến lược tài chính thuế, quản lý các quy trình xây dựng ngân sách và gọi vốn đầu tư. Họ cũng sẽ là người đưa ra các biện pháp giúp doanh nghiệp hoàn thành các mục tiêu về tài chính..

5. Xây dựng mối quan hệ với các bên thứ ba

Với nhiệm vụ này, giám đốc tài chính thực hiện việc xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với ngân hàng và các nhà đầu tư. Họ có thể tham gia các cuộc họp, hội nghị, chăm sóc khách hàng và đại diện cho doanh nghiệp trong các dự án cộng tác.

6. Nhiệm vụ khác

Ngoài các nhiệm vụ chính được liệt kê ở trên, giám đốc tài chính có thể thực hiện một số nhiệm vụ khác liên quan đến các vấn đề tài chính nếu cần thiết hoặc theo yêu cầu của cấp trên.

Yêu cầu đối với một giám đốc tài chính

Đối với một vị trí quan trọng như vậy, nhà tuyển dụng sẽ đòi hỏi ở ứng viên những gì?

1. Học vấn

Về học vấn, ứng viên cần có nền tảng kiến thức về kế toán, kinh tế, tài chính hoặc các lĩnh vực liên quan. Bằng thạc sĩ hoặc cao hơn và các chứng chỉ kế toán sẽ là những lợi thế. Tuy nhiên, kinh nghiệm làm việc tương đương cũng có thể được chấp nhận.

2. Kinh nghiệm

Vị trí này đòi hỏi ít nhất mười năm kinh nghiệm làm giám đốc tài chính hoặc làm việc ở các vị trí cấp cao trong các lĩnh vực kế toán, tài chính tại các công ty hoặc tập đoàn lớn. Ứng viên cần có kinh nghiệm lãnh đạo và kết nối đội nhóm.

Ngoài ra, ứng viên cũng cần có kinh nghiệm quản lý các phương pháp thanh toán thương mại điện tử cũng như quản lý các thiết kế tài chính, hệ thống và quy trình thực hiện để nâng cao hiệu suất tài chính của doanh nghiệp.

Kinh nghiệm là một yếu tố rất quan trọng. Trải nghiệm thực tế sẽ giúp cho ứng viên tích lũy kiến thức cũng như rèn luyện khả năng xử lý tình huống và kiểm soát rủi ro.

3. Kỹ năng

Ngoài kiến thức và kinh nghiệm, kỹ năng cũng là không thể thiếu đối với một giám đốc tài chính.

Kỹ năng giao tiếp

Giám đốc tài chính cần có kỹ năng giao tiếp vượt trội, bao gồm cả kỹ năng giao tiếp bằng lời và kỹ năng giao tiếp không lời. Với kỹ năng này, giám đốc tài chính có thể đưa ra những chỉ đạo phù hợp và rõ ràng, từ đó tác động tới hiệu suất làm việc của bộ phận tài chính và hiệu quả tài chính của toàn bộ doanh nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp của giám đốc tài chính còn ảnh hưởng tới khả năng hợp tác và thực hiện các dự án hợp tác.

Ngoài ra, với nhiệm vụ đứng đầu bộ phận tài chính, giám đốc tài chính còn làm nhiệm vụ báo cáo và đưa ra các đề xuất cho ban điều hành và các nhóm quản lý cấp cao trong việc xây dựng các chiến lược tổng thể cho doanh nghiệp.

Kỹ năng công nghệ

Phần mềm tin học văn phòng như MS office (Word, Excel, Powper Point) là cần thiết trong việc thực hiện các báo cáo tài chính, đề xuất, khuyến nghị. Ngoài ra, giám đốc tài chính cũng cần sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán như Expensify, JD Edwards.

Kỹ năng lãnh đạo

Giám đốc tài chính là lãnh đạo của bộ phận tài chính kế toán, do đó kỹ năng lãnh đạo cũng là kỹ năng thiết yếu giúp họ thực hiện tốt nhiệm vụ mà vị trí này yêu cầu.

Kỹ năng khác

Ngoài các kỹ năng kể trên, giám đốc tài chính cũng cần một số kỹ năng như kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tổ chức, phân tích, hợp tác, kỹ năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm,…

Nguồn ảnh: Internet.

Tin liên quan