Tiêu chuẩn công nghiệp y tế

Quan hệ giữa số vi khuẩn và hạt bụi được biểu thị bằng Class. Có tiêu chuẩn của cục vũ trụ hàng không Mỹ (NASA) với tư cách là giá trị tiêu chuẩn.
Chúng tôi sử dụng giá trị vi khuẩn trôi nổi trong không khí FDA là giá trị chuẩn

zu2

WHO GMP được sửa đổi từ năm 1992, đơn vị sử dụng là “m”. Cấp độ A khác với cấp độ B, cấp độ A trở thành tầng lưu.

zu2

FDA thì việc chế ngự ở các khu vực làm việc là cần thiết. Tiến hành phân biệt khu vực quản lý và khu vực trọng yếu

zu3

zu4

Tin liên quan