Về độ sạch tiêu chuẩn của phòng sạch

Độ sạch tiêu chuẩn đối với các hạt bụi trôi nổi trong không khí thì có nhiều loại.Biểu thị quy cách tiêu biểu là ISO, quy cách công nghiệp của Nhật Bản (JIS)
Tham khảo quy cách của Liên Bang Mỹ (Fed,Std,209E)

Tin liên quan