Có thể phòng chống sự xâm nhập của các côn trùng to bằng rèm không khí chống côn trùng hay không?

Đối với những côn trùng vỏ bọc bên ngoài có khối lượng thì không thể hoàn toàn phòng ngự những con côn trùng có cánh bay cao.

Tin liên quan