Bệnh viện Bolykhamsay – Lào

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư:

 Bệnh viện Bolykhamsay, Lào 

 Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ

 Năm thực hiện: 8/2017

 Thi công phòng mổ

 

Tin liên quan