• vi
  • en
  • ja
  • ko

Bệnh viện Bolykhamsay - Lào

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư:

 Bệnh viện Bolykhamsay, Lào 

 Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ

 Năm thực hiện: 8/2017

 Thi công phòng mổ