Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình

Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình 

Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

Vị trí xử lý: Phòng mổ tiêu chuẩn GMP

Năm thực hiện: 11/2017

Phòng mổ tiêu chuẩn GMP

Tin liên quan