Điểm khác biệt giữa sản phẩm tủ an toàn sinh học và tủ cấy sinh học là gì?

Tủ cấy sinh học (Bio clean bench) giống với tủ an toàn sinh học là sử dụng cho các thao tác vô khuẩn, không thể xử lý các mầm mống gây bệnh. Trong khi đó, tủ an toàn sinh học có thể xử lý các mầm mống gây bệnh, cũng có thể tiến hành các thao tác vô khuẩn.

Tin liên quan