Phòng sạch bệnh viện

Bệnh viện Bolykhamsay – Lào

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư:  Bệnh viện Bolykhamsay, Lào   Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ  Năm thực hiện: 8/2017  Thi công phòng

Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình

Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện Vị trí xử lý: Phòng mổ tiêu chuẩn GMP Năm thực hiện: 11/2017 Phòng

Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng thụ tinh nhân tạo

Viện Pasteur Nha Trang

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện Pasteur Nha Trang  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Hệ thống điều phối không khí  Năm thực hiện:

Bệnh viện Chợ Rẫy

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Chợ Rẫy  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công áp chì và cửa chì  Năm thực hiện: T6/2020

Bệnh viện mắt Sông Cầu – Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện mắt Sông Cầu  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ  Năm thực hiện: T3/2020

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

[vc_row][vc_column][vc_column_text]  Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội  Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện  Vị trí xử lý: Cung cấp nội thất và thiết bị phòng