Độ rộng cửa phù hợp sử dụng rèm không khí chống côn trùng là bao nhiêu?

Chiều ngang cửa mở của rèm không khí phòng chống côn trùng cao nhất là 3.5 m. Trường hợp trên mức đó thì dòng khí rèm không khí sẽ suy yếu, dẫn đến mất hiệu quả phòng chống côn trùng. Trường hợp muốn sử dụng chiều ngang rộng thì chúng tôi xin đề xuất phương pháp quản lý chống côn trùng bằng cách sử dụng đồng thời máy bắt côn trùng của máy hấp thụ côn trùng riêng biệt

Tin liên quan